Städcentralen är hela fastighetens viktigaste del! Obetydliga felrutiner försvårar och drar ner arbetstakten men även mindre justeringar kan ha en dramatisk positiv effekt. En välplanerad fastighet kräver att även underhållsavdelningen är välplanerad. Här kommer några bra tips för din design :

 • om möjligt,skilj åt den smutsiga och rena sidan

 • ett centraldammsugarsystem som gör det möjligt att hålla platsen ren och dammfri- kan även användas för service av maskinerna

 • en golvyta som är tillräcklig i proportion till fastighetens underhållsbehov

 • tillräckligt god luftväxling

 • rätt golvlutning- så jämna underlag som möjligt för maskinerna

 • inga öppna avlopp

 • rördragningen bör planeras utan ytdragrör vid avloppen

 • tillräckligt med elektriska 3-fas uttag/ säkerhetsbrytare( minimum 4 st.)

 • en tillräckligt stor sandavskiljare- minimum 100 x 150

 • inga värmerörstorkar

 • lätt rengjorda ytor

 • vattenpost med indragbar slang för rengöring av utrustning och maskiner

 • handskservice ställe- handsktvätt och tork och handtvätt och desinfisering

 • ställning för personlig skyddsutrustning(ansiktsmasker)

 • rätta maskiner- i rätt ording

 • automatiska doseringssystem för tvättmaskiner- fastsatta på väggen

 • torkmaskiner försedda med värmepumpteknik

 • fronttömda luddbassänger för tvättmaskiner- endast mopptvättmaskiner i tvättcentralen

 • i normala fall inga fasta skåp men stadiga öppna hyllor- det lönar sig att utnyttja väggytor

 • tillräckligt med rum för maskiner och städvagnar under hyllorna

 • laddpunkter för batteridrivna arbetsmaskiner

 • dammsugare och andra små maskiner helst på hyllor ovanför golvet

 • tillräckligt med ställningar med krokar för utrustning på rätt ställe

 • torkhyllor för produkter som tvättas manuellt

 • tillräckligt med genomskinliga förvaringslådor med lock för städtextilier och andra tillbehör

Städcentralen är hela fastighetens viktigaste del! Obetydliga felrutiner försvårar och drar ner arbetstakten men även mindre justeringar kan ha en dramatisk positiv effekt. En välplanerad fastighet kräver att även underhållsavdelningen är välplanerad. Här kommer några bra tips för din design :

 • om möjligt,skilj åt den smutsiga och rena sidan
 • en golvyta som är tillräcklig i proportion till fastighetens underhållsbehov
 • rätt golvlutning- så jämna underlag som möjligt för maskinerna
 • rördragningen bör planeras utan ytdragrör vid avloppen
 • en tillräckligt stor sandavskiljare- minimum 100 x 150
 • lätt rengjorda ytor
 • handskservice ställe- handsktvätt och tork och handtvätt och desinfisering
 • rätta maskiner- i rätt ording
 • torkmaskiner försedda med värmepumpteknik
 • i normala fall inga fasta skåp men stadiga öppna hyllor- det lönar sig att utnyttja väggytor
 • laddpunkter för batteridrivna arbetsmaskiner
 • tillräckligt med ställningar med krokar för utrustning på rätt ställe
 • tillräckligt med genomskinliga förvaringslådor med lock för städtextilier och andra tillbehör
 • ett centraldammsugarsystem som gör det möjligt att hålla platsen ren och dammfri- kan även användas för service av maskinerna
 • tillräckligt god luftväxling
 • inga öppna avlopp
 • tillräckligt med elektriska 3-fas uttag/ säkerhetsbrytare( minimum 4 st.)
 • inga värmerörstorkar
 • vattenpost med indragbar slang för rengöring av utrustning och maskiner
 • ställning för personlig skyddsutrustning(ansiktsmasker)
 • automatiska doseringssystem för tvättmaskiner- fastsatta på väggen
 • fronttömda luddbassänger för tvättmaskiner- endast mopptvättmaskiner i tvättcentralen
 • tillräckligt med rum för maskiner och städvagnar under hyllorna
 • dammsugare och andra små maskiner helst på hyllor ovanför golvet
 • torkhyllor för produkter som tvättas manuellt

En standard städcentral – maskinparken

 • förreningsmaskin för moppar, 1 st.
 • moppmaskiner mist 2 st.
 • torktumlare 1-2 st. beroende på storlek- textilierna bör torkas efter sortering.

Städcentralen är inget pappersförråd

 • Skilda förråd för pappershanddukar och toalettpapper bör reserveras nära städcentralen.
 • Andra städutrymmen i fastigheten kan tas i bruk som påfyllnadsställen.

Hantering av städtextilier

 • Föredra slutna plast tvättvagnar och tillräckligt med rum/förvaringsutrumme för dessa.
 • Genomskinliga plastlådor med lock för förvaring av städtextilier och tillräckligt med hyllrum för dem.