Kvalitetsmaskiner för förrening av städtextilier

Ta kontakt!

Världen har förändrats och ett dammfritt slutet system är

desto viktigare när det gäller att förhindra att städtextilier avger damm. Se till att dina arbetsrutiner är säkra!

Vår förreningsmaskin är ESSI 20. Den underlättar

daglig rengöring av textilier. Det har visat sig att användning av maskinen har lett till en minskning av infektioner i andningsvägarna hos städpersonal och därmed förbättrat arbetarskyddet och välmåendet på arbetsplatsen. Vi tillverkar även stora och små tvättvagnar.

Det är utrustningen som gör skillnaden - välj oss

Endast rena verktyg ger verklig kvalitet. Våra förreningsmaskiner

för städtextilier kan hantera upp till 20 moppar på en gång med ett garanterat resultat. Essi maskiner har varit i bruk i Finland redan i elva år med enbart positiva användarerfarenheter. Essimaskinens kapacitet är i moppar räknad 470 moppar per skift eller ungefär 28 program per skift om man kör med 15 minuters program. Kom och diskutera ditt dagliga kapacitetsbehov.

Bekanta dig med Essis funktioner. Räkna ut vad du kan
spara in och gör en beställning. Du kan boka en demo ifall du köper flera maskiner.

Boka en demo

ESSI 20 PreCleaner electronic- förreningsmaskin

Med Essi 20 PreCleaner sparar du in 20 minuter av arbetstiden/person. Denna tidinbesparing kan användas i andra krävande arbetsuppgifter såsom kvalitetsförbättring eller andra tilläggsarbeten. Med tre anställda betyder det en timme till för städtjänster. Kostnaden för manuell rengöring med tre anställda blir ca. 4020 € /år medan Essis löpande utgifter endast utgör ca. 302 €/ år.

Ta kontakt !

Kom ihåg servicebehovet 

Av oss kan du även beställa service för ESSI maskinen.

Det är enkelt att fylla en blankett och beställa servicetid eller på annat vis ta kontakt.

Här ser du våra kontaktuppgifter
  • QR-koodi
  • HuoltoTeam Oy
  • Clean Key Paimek
  • CE-logo
  • Luotettava Kumppani
  • Avainlippu suomalaista osaamista
  • Teknos-logo
  • Tuula Suontamo
  • Japoma Ltd Jauhemaalaus
  • Ultra H2O by Ortho Tech