Konsultering i städservicebranchen 

Vi betjänar betjänar hela Finland från Kauhajoki.

Fråga mera!

Konsultering i städservicebranchen är en tjänst som vi riktar till företagsledningen inom branschen. Konsultering för företagsledningen hjälper att se på djupet hur det bäst lönar sig att organisera städservicen i det egna företaget.Det krävs mycket mer än konkurrensutsättning för att garantera en lyckad service. Här kan vår konsulteringstjänst ge heltäckande hjälp. Med hjälp av den vet du vad du köper.

Vår färska nyhet-online utbildning

Vi ger dig en ny och annorlunda online utbildning förstädpersonal och chefer. Observera att vid maskininköp ingår gratis online utbildning tillsammans med maskinininstallation och operativ utbildning. Utbildning kan även beställas av oss i utbildningssyfte.

Online utbildning är ett kosteffektivt sätt för personalträning.

Rätta frågor hjälper dig säkerställa en växande kunskap.

 

Nätkurser är oberoende av tid och plats och lämpar sig för distansstudier.

Det utgör även ett stöd för undervisning i skolor inom branschen.

Fråga mera om online utbildning

Konsultering i städservicebranschen

  • Visar med hjälp av uträkningar hur höga kostnaderna för rengöring av städtextilier är ifall logistiken inte är i skick.
  • Hjälper dig att göra underhållet av städtextilier effektivare och hjälper till med inköp av maskiner.
  • Vägleder dig i programmet för arbetsledning och assisterar dig i dess implementering med potentiell uppföljning.
Ta kontakt